Legal disclaimer

INVEST FOR JOBS, naamloze vennootschap, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0644.590.437, is een private investeringsmaatschappij met vast kapitaal naar Belgisch recht, onderworpen aan de AICB-wet van 19 april 2014, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel.