Legal disclaimer

INVEST FOR JOBS is een naamloze vennootschap, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0644.590.437, is een private investeringsmaatschappij met vast kapitaal naar Belgisch recht, onderworpen aan de AICB-wet van 19 april 2014, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel.

E-mail disclaimer

Elke e-mail verzonden door INVEST FOR JOSB NV, inclusief de inhoud en eventuele bijlagen, is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om het onmiddellijk te verwijderen en contact met ons op te nemen. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze e-mail te kopiëren, openbaar te maken aan anderen, of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van INVEST FOR JOBS NV.

INVEST FOR JOBS NV kan niet garanderen dat de integriteit en veiligheid van deze e-mail en de bijlagen te allen tijde worden gehandhaafd tijdens verzending over het internet.