Fully Invested

INVEST FOR JOBS werd in december 2015 opgericht op initiatief van de sociale partners van de metaalindustrie en de technologiesector (Agoria).

Sindsdien heeft IFJ zijn plaats in de markt ingenomen door aan te tonen dat een beleggingsfonds kan groeien met niet alleen een financieel rendement als doel, maar ook werkgelegenheid; dit heeft geresulteerd in een zeer aanhoudende groei in de afgelopen 3 jaar en investeringsbeslissingen van ongeveer € 50 miljoen (situatie op 30/06/2021).

De impact op de werkgelegenheid was ook aanzienlijk: meer dan 3.000 directe en indirecte banen werden geconsolideerd, bijna 250 VTE’s gecreëerd en 350 nog te creëren VTE’s.

In het licht van deze resultaten waren de initiatiefnemers van het project van mening dat hun doel was bereikt: ja, een fonds kan zich ontwikkelen met niet alleen financieel rendement als doel, maar ook werkgelegenheid. Op basis van deze observatie beschouwden ze IFJ vanaf maart 2021 als “fully invested” (alleen financieringsaanvragen die op dat moment werden geanalyseerd, werden verwerkt).

Alle aangegane verplichtingen (waarvan de voorwaarden zijn gespecificeerd in de huidige contracten) en de lopende aanvragen worden uiteraard volledig afgewerkt. Er zal ook een “buffer” worden voorzien om gepast te kunnen reageren op eventuele toekomstige aanvragen van bestaande portfoliobedrijven, en hen zo te ondersteunen in hun verdere groei.

Tot slot preciseren we aan dat naast de beslissing om IFJ als “fully invested” te beschouwen, er besprekingen gaande zijn met het oog op een strategische herpositionering van het fonds voor de komende jaren. Deze reflectie zou tegen eind 2021 afgerond moeten zijn.

 

Voor de Raad van Bestuur

Karel Stroobants, Voorzitter