Legal disclaimer

INVEST FOR JOBS, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0644.590.437, is een private investeringsmaatschappij met vast kapitaal naar Belgisch recht, onderworpen aan de AICB-wet van 19 april 2014, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel. Conform haar statuten heeft INVEST FOR JOBS als statutaire zaakvoerder GENERAL PARTNER TO INVEST FOR JOBS, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0644.572.027, met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel.