Nomics en INVEST FOR JOBS, dat is:

Jobs

30

Investering

Kapitaal

Sinds

2018

Pierre Ansay, Nomics : "INVEST FOR JOBS bood ons een luisterend oor."

Chronische vermoeidheid, stemmingsstoornissen en zelfs een verhoogd risico op een beroerte zijn allemaal schadelijke gevolgen van slaapapneu. De slaapstoornis treft vandaag bijna 320.000 mensen in België. Het Luikse bedrijf Nomics is al 5 jaar actief in het screenen van dergelijke slaapstoornissen en wil met de hulp van INVEST FOR JOBS zijn team versterken en internationaliseren.

Pierre Ansay, CEO van Nomics: "Studies hebben aangetoond dat één op twee mannen ouder dan 40 jaar en één op vier vrouwen last heeft van slaapapneu. Het syndroom wordt gekenmerkt door een instorting van de wanden van de bovenste luchtwegen en verhindert de regelmatige doorgang van lucht van en naar de longen. De gevolgen kunnen variëren van slaperigheid overdag (met alle risico’s van dien) tot een verdrievoudigde kans op een beroerte.”

Preventie en screening: nog meer vertraging

Hoewel behandelingen voor slaapapneu al enkele jaren bestaan, wijst Nomics op het lage percentage patiënten dat er toegang toe krijgt. Momenteel worden er slechts 80.000 mensen behandeld, in 72 gespecialiseerde centra in België. Een fractie van het totale aantal patiënten.

Een mogelijke drempel hiervoor is het feit dat slaappolygrafie, uitgevoerd in een ziekenhuis, de enige erkende diagnosetechniek is. Enkel wie dit proces ondergaat, komt in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding voor een eventuele behandeling door het RIZIV.

Een eenvoudige en effectieve oplossing voor het stellen van diagnoses

Daar wil Brizzy, de oplossing van Nomics, verandering in brengen. Pierre Ansay legt het concept uit: "Onze technologie, gepatenteerd door 25 klinische studies, meet de opening van de mond tijdens de slaap. Concreet hebben we daarvoor een zeer eenvoudig apparaat ontwikkeld: "Brizzy". Het is een opnameapparaatje, uitgerust met sensoren die op de kin en het voorhoofd van de patiënt worden geplaatst. Het apparaat meet zo de bewegingen van de kaak tot op een tiende van een millimeter nauwkeurig. De patiënt kan er gewoon thuis mee slapen. De volgende ochtend brengt hij Brizzy naar zijn arts, die vervolgens het systeem van Nomics de opdracht geeft om de gegevens te interpreteren.”

Met de steun van INVEST FOR JOBS willen we binnen 5 jaar Brizzy kunnen aanbieden in de rest van Europa.

Pierre Ansay, CEO Nomics

Een solide zakenpartner om mee te internationaliseren…

De ontmoeting met INVEST FOR JOBS vond plaats tijdens een bezoek aan WSL, een incubator in Luik, vertelt Pierre: "We hadden al bewezen dat onze oplossing aansloeg bij de Belgische huisartsen. Om onze oplossing binnen 5 jaar ook in andere Europese landen aan te bieden wilden we nieuwe investeerders ontmoeten. Onze totale financieringsbehoefte werd op basis van een businessplan geschat op € 4 miljoen. Daarom hebben we een beroep gedaan op verschillende nieuwe aandeelhouders, waaronder INVEST FOR JOBS.”

… en nieuw talent te rekruteren!

Pierre Ansay gaat verder: "INVEST FOR JOBS had onmiddellijk oor naar onze behoeften. Zo hadden we dringend nood aan gekwalificeerd personeel voor onze activiteiten hier in het Waalse Gewest en voor onze dienstverlening in het buitenland. Vanaf het begin van de herkapitalisatie konden we drie nieuwe medewerkers in dienst nemen en een vierde bijzonder gekwalificeerde persoon zal binnenkort onze gelederen versterken. We zijn van plan om binnen drie jaar minstens 20 nieuwe functies te creëren.”