Beschrijving

Les Ateliers de La Meuse vervaardigen grootschalige machinaal gelaste assemblages in sectoren met hoge toegevoegde waarde. ALM-activiteiten draaien om ontwerp-, fabricage-, test- en installatieactiviteiten in volledige projectbeheermodus met een kwaliteitsafdeling die kwaliteitsbewaking en -inspectie mogelijk maakt voor de meest veeleisende sectoren. Vier belangrijke activiteitensectoren vormen de knowhow van ALM.

  • De nucleaire sector is de core business met de fabricage van opslagverpakkingen voor verbruikte splijtstof uit kerncentrales, alsook het ontwerp en de fabricage van een gelast samenstel voor de ontmanteling van kerncentrales
  • Het “medical device” met de volledige fabricage van kankerbehandelingssets in opdracht van de firma IBA.
  • Zware wetenschappelijke apparatuur maakt het mogelijk om overal ter wereld grootschalige simulatoren (vacuümtanks) te ontwerpen, produceren, installeren en testen.
  • Algemene mechanica en onderhoud in de energiesector waardoor productiediensten zowel in de fabriek als rechtstreeks in dienst bij de klant mogelijk zijn.

Testimonials

Hoe waardeer je de betrokkenheid van Invest for Jobs en zijn vertegenwoordiger?
We hebben 2 vertegenwoordigers van IFJ in de raad van bestuur van ALM. Eén van hen vervult de functie van voorzitter van de RVB. Hun betrokkenheid is zeer sterk stroomopwaarts bij de analyse van dossiers, tijdens raden van bestuur en bij het opstellen van ?. In het begin was het nodig om een werkingsmodus te vinden omdat veranderingen in de aanpak van bepaalde dossiers de werkgewoonten veranderden, maar geleidelijk werd de dynamiek ingevoerd met een sterke implicatie in de follow-up, het delen van ervaringen en ondersteuning van het management. De diversiteit van de aanwezige profielen is ook een belangrijke bron van reflectie voor het bedrijf en laat het toe om te profiteren van 360 ervaringen in expertisegebieden die soms minder aanwezig zijn in het bedrijf.
Jérémie Havart
CEO
Wat is je ervaring met Invest for Jobs?
IFJ is vanaf dag 1 met grote betrokkenheid het dossier ALM ingegaan; Fabrieksbezoeken, interviews, procesaudits,… De doelstelling om structurele en duurzame jobs te ontwikkelen en te creëren was een nieuwe en vrij ongekende aanpak voor een privé-investeerder. Een gedetailleerde analyse van het bedrijf, de productportfolio, de analyse van de sterke en zwakke punten en de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling.
Vanaf het moment van instappen in het kapitaal werd de deelname aan het leven van het bedrijf gekenmerkt door governance op het niveau van de raad van bestuur en een sterke betrokkenheid van de vertegenwoordigers in de raad van bestuur. Ook het management kreeg steun door ervaringen te delen.
De financieringsmogelijkheden en de diversiteit van de beoogde oplossingen (converteerbare lening, kapitaal, korte termijn lening, … combinatie van de verschillende oplossingen) alsook het besluitvormingsproces zijn voor het bedrijf opportuniteiten om een ​​beroep te doen op haar aandeelhouder voor elke soort behoefte in cash.
Jérémie Havart
CEO