FULLY INVESTED – Invest for Jobs (IFJ) heeft in juni 2023 haar laatste investeringsbeslissing gerealiseerd. Het resterende kapitaal is nu gereserveerd voor het nakomen van contractuele verplichtingen en voor opvolginvesteringen in portfoliobedrijven.

INVEST FOR JOBS II – Gedreven door de feedback van onze portfoliobedrijven en onze investeringspartners, hebben de IFJ-teams en de raad van bestuur de ambitie om hun missie voort te zetten: het ondersteunen van Belgische industriële KMO’s, bijdragen aan duurzame lokale werkgelegenheid en redelijk rendement op lange termijn genereren. Met dit doel voor ogen werken ze aan de oprichting van een tweede investeringsfonds. Aanvullende informatie over dit onderwerp zal nog worden gecommuniceerd.