Beschrijving

Het investeringsfonds WHITE FUND is opgericht in oktober 2019 en biedt MedTech-bedrijven in de pre-marketingfase een passende financieringsoplossing en expertise. White Fund heeft een financiële draagkracht van 38 miljoen euro en is van plan om tien van de meest veelbelovende projecten in België te financieren.De aandeelhouders van WHITE FUND zijn onder meer particuliere, openbare, lokale en nationale aandeelhouders met aanzienlijke investeringscapaciteiten: INVEST FOR JOBS, NOSHAQ, OGEO FUND, SFPI-FPMI, FINANCE & INVEST.BRUSSELS. WHITE FUND brengt ook belangrijke spelers in de gezondheidssector samen, zoals het CHU van Luik en Solidaris die het project ondersteunen en hun netwerk van experts ter beschikking stellen van het initiatief.

Testimonials

Hoe waardeer je de betrokkenheid van Invest for Jobs en zijn vertegenwoordiger?
De interactie met INVEST FOR JOBS is op twee niveaus uitstekend:
– De vertegenwoordiger van INVEST FOR JOBS (Jos Van der Sloten) heeft een echte toegevoegde waarde voor het bestuur van het WHITE FUND. Hij heeft duidelijk aanvullende vaardigheden en stelt ons in staat om de dossiers ook vanuit technisch oogpunt uit te dagen.
– Bovendien stellen de regelmatige interacties met Christophe Picard ons in staat de goede dynamiek van het partnerschap te handhaven, onze expertise en onze netwerken te blijven delen, ten voordele van de ontwikkeling en de groei van de betrokken ondernemingen.
Benoît Fellin
CEO
Wat is je ervaring met Invest for Jobs?
Allereerst biedt het investeringsfonds WHITE FUND MedTech-bedrijven in de precommerciële fase een financieringsoplossing en expertise op maat.
INVEST FOR JOBS was één van de eerste partners die het project steunde, waardoor het fonds in 2019 kon worden opgericht. Als partner heeft INVEST FOR JOBS geïnvesteerd in een gespecialiseerd fonds met, naast de hoop op financieel rendement, verwachtingen wat betreft het structureren van een sterk ecosysteem en spin-offs in termen van het creëren van jobs.
Het positieve effect op de gezondheidszorg en de werkgelegenheid maakt integraal deel uit van de selectiecriteria van WHITE FUND. De bedrijven waarin wij hebben geïnvesteerd zijn goed voor 50 directe jobs en zijn van plan er de komende jaren ongeveer 100 extra te creëren. Zij ontwikkelen technologieën die een revolutie teweeg kunnen brengen in het zorgtraject van patiënten op verschillende niveaus: preventie, diagnose, therapie en revalidatie.
 
Sinds het begin van het partnerschap met INVEST FOR JOBS heeft WHITE FUND kunnen rekenen op belangrijke steun wat betreft het delen van ervaring en deskundigheid, netwerkvorming en het uitdagen van de visie van het project.
 
Tot slot kunnen we ook de flexibiliteit en de financiële steun van INVEST FOR JOBS onderstrepen tijdens de herpositionering van WHITE FUND in 2021, waardoor het fonds in omvang kon verdubbelen.
Benoït Fellin
CEO